THÔNG TIN 24/7

Trong trường hợp không liên lạc được với tổng đài đặt vé qua số 1900.55.55.23 hoặc 1900.96.96.71, quý khách vui lòng đặt vé trực tiếp qua số di động: 0904.640.919, 0969.604.6040989.156.176. Xin chân thành cảm ơn quý khách!.
BẢNG GIÁ - LỊCH TRÌNH
VĂN PHÒNG CÔNG TY
Mở tuyến Quy Nhơn - Nha Trang
BẢNG GIÁ - LỊCH TRÌNH
Nơi đi:
Nơi đến:
Loại xe:
Nơi đi/Nơi đến Giờ Loại xe Giá
Sa Huỳnh
Đà Nẵng
00:00
05:30
Giường nằm
46 chỗ
150.000
Ngày Tết: 210.000
Đặt vé
Tam Quan
Đà Nẵng
00:15
05:30
Giường nằm
46 chỗ
160.000
Ngày Tết: 230.000
Đặt vé
Đức Phổ
Đà Nẵng
00:15
05:00
Giường nằm
46 chỗ
150.000
Ngày Tết: 210.000
Đặt vé
Mộ Đức
Đà Nẵng
00:30
05:00
Giường nằm
46 chỗ
140.000
Ngày Tết: 200.000
Đặt vé
Chu Lai
Quy Nhơn
00:30
05:30
Giường nằm
46 chỗ
140.000
Ngày Tết: 200.000
Đặt vé
TP. Quảng Ngãi
Quy Nhơn
00:30
04:30
Giường nằm
46 chỗ
120.000
Ngày Tết: 170.000
Đặt vé
TP. Quảng Ngãi
Đà Nẵng
00:45
05:00
Giường nằm
46 chỗ
130.000
Ngày Tết: 190.000
Đặt vé
Đức Phổ
Đà Nẵng
00:45
05:30
Giường nằm
46 chỗ
150.000
Ngày Tết: 210.000
Đặt vé
Mộ Đức
Đà Nẵng
00:50
05:30
Giường nằm
46 chỗ
140.000
Ngày Tết: 200.000
Đặt vé
Châu Ổ
Quy Nhơn
01:00
05:30
Giường nằm
46 chỗ
130.000
Ngày Tết: 190.000
Đặt vé
Châu Ổ
Quy Nhơn
01:00
04:30
Giường nằm
46 chỗ
130.000
Ngày Tết: 190.000
Đặt vé
TP. Quảng Ngãi
Đà Nẵng
01:15
05:30
Giường nằm
46 chỗ
130.000
Ngày Tết: 190.000
Đặt vé
TP. Quảng Ngãi
Quy Nhơn
01:30
05:30
Giường nằm
46 chỗ
120.000
Ngày Tết: 170.000
Đặt vé
Đức Phổ
Quy Nhơn
01:30
04:30
Giường nằm
46 chỗ
110.000
Ngày Tết: 160.000
Đặt vé
Đức Phổ
Quy Nhơn
01:45
04:30
Giường nằm
46 chỗ
110.000
Ngày Tết: 160.000
Đặt vé
Châu Ổ
Đà Nẵng
01:45
00:00
Giường nằm
46 chỗ
120.000
Ngày Tết: 170.000
Đặt vé
Châu Ổ
Đà Nẵng
01:45
05:00
Giường nằm
46 chỗ
120.000
Ngày Tết: 170.000
Đặt vé
Đức Phổ
Quy Nhơn
02:30
05:30
Giường nằm
46 chỗ
110.000
Ngày Tết: 160.000
Đặt vé
Châu Ổ
Đà Nẵng
02:45
00:00
Giường nằm
46 chỗ
120.000
Ngày Tết: 170.000
Đặt vé
Châu Ổ
Đà Nẵng
02:45
05:30
Giường nằm
46 chỗ
120.000
Ngày Tết: 170.000
Đặt vé
Quy Nhơn
Đà Nẵng
04:30
10:00
Ford Transit
16 chỗ
150.000
Ngày Tết: 210.000
Đặt vé
Quy Nhơn
Hội An
04:30
09:30
Ford Transit
16 chỗ
150.000
Ngày Tết: 210.000
Đặt vé
Đà Nẵng
Phù Mỹ
04:30
08:30
Ford Transit
16 chỗ
140.000
Ngày Tết: 200.000
Đặt vé
Đà Nẵng
Bình Dương
04:30
08:15
Ford Transit
16 chỗ
140.000
Ngày Tết: 200.000
Đặt vé
Đà Nẵng
Bồng Sơn
04:30
08:00
Ford Transit
16 chỗ
140.000
Ngày Tết: 200.000
Đặt vé

Top